Redobândirea cetățeniei române se va face doar cu acte apostilate

S-a modificat procedura de depunere a dosarului pentru redobândirea cetățeniei române. Conform Articolul 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 : Actele întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române pot fi luate în considerare numai dacă sunt apostilate de autoritățile din statul respectiv sau, după caz, supralegalizate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat ori de către Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru certificarea autenticității semnăturilor și sigiliului aplicate pe acestea.

Pînă acum, pregătirea dosarului, pentru redobândirea cetățeniei române era simplă, format doar din copiile legalizate a actelor de stare civilă. Acum pregătirea lui va fi mai anevoioasă, iar dosarul va conține apostila actelor originale inclusiv a buletinului și pașaportului, copiile legalizate la notar apostilate sau legalizarea lor în România pentru certificarea autenticității semnăturilor.

Conform articolului 34^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, pentru informarea solicitanților de cetățenie română s-au introdus noi proceduri de comunicare, astfel încât emiterea ordinelor de acordare/redobândire a cetățeniei române se poate realiza prin mijloace electronice, la adresa de poştă electronică indicată de solicitant în cuprinsul cererii depuse.

Deci dosarul pentru redobandirea cetateniei române va include:

  • Actele originale apostilate (actele de stare civilă, cazierul, pașaportul, buletinul de identitate)
  • Copiile legalizate apostilate (toate actele originale se vor legaliza după care se va apostila) – în caz ca legalizarea se va face în alte țări decât România.