Depunere Jurământ

După emiterea ordinului privind redobândirea cetățeniei române de către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, în termen de 6 luni, persoanele care au solicitat cetățenia română trebuie să depună jurământul de credință față de statul român.

Unde se depune jurământul pentru redobândirea cetățeniei române?

Persoanele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu stabilirea domiciliului în România, vor depune jurământul de credință, în ședință solemnă, în prezența ministrului justiției ori a președintelui ANC sau a unuia dintre cei doi vicepreședinți ai autorității delegați în acest scop. După depunerea jurământului, Comisia pentru cetățenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, cu semnătura președintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. 

 

Cei care au solicitat cetățenia română cu menținerea domiciliului în străinătate, vor depune jurământul de credință în fața șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din țara în care are stabilit domiciliul. În această situație, certificatul de cetățenie se eliberează de șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

Programarea la Jurământ

Programarea pentru depunerea jurământului de credință se face pe site-ul oficial econsulat.ro pe care trebuie creat un cont. Jurământul se depune în baza adresei de domiciliu solicitate în momentul depunerii dosarului. În cazul în care s-a solicitat domiciliul în România, în scrisoarea trimisă de către ANC va fi indicată data, locul și ora depunerii jurământului.

Termenul de 6 luni pentru depunerea jurământului poate fi prelungit?

Termenul legal de 6 luni, în care trebuie depus jurământul, poate fi prelungit doar o singură dată, înainte de împlinirea acestuia, prin adresarea unei cereri în care se va indica clar motivul solicitării și se vor anexa dovezi clare (documente și certificate justificative). 


Cererea de prelungire se aprobă de către preşedintele ANC (pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România) sau de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din țara de domiciliu (pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate).


Nedepunerea jurământului de credință, în termenul legal de 6 luni, din motive neimputabile, atrage încetarea efectelor ordinului de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză și reinițierea procesului peste 6 luni de la anularea acestui ordin.

Copiii incluși în dosarul părinților depun jurământul?

În cazul în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu trebuie să depună jurământul. În situația în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a dosarului şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul şi va primi certificat de cetăţenie distinct.

Acte necesare

  • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original și copie);
  • Pașaportul străin (original și copie);
  • Certificatul de naștere (original și copie) ;
  • Certificatul de căsătorie/divorț/deces (după caz);
  • Certificatul de naștere al minorului/minorilor inclus/incluși în dosar;
  • Înştiinţarea privind acordarea cetăţeniei române, trimisă de ANC (scrisoarea cu plic și ștampila);
  • Două fotografii color cu dată recentă (3.5 cm   4.5 cm).