Pașaport Românesc

Pașaportul românesc este actul de identitate internațional care oferă posibilitatea de călători liber pe teritoriul Uniunii Europene, dar și în afara acestui spațiu. 

Unde poate perfectat pașaportul românesc?

Pașaportul românesc poate fi perfectat în orice oraș cu reședință de județ din România sau la consulatele statului român din străinătate. Pentru perfectarea acestui act în România, este necesară o programare în prealabil la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, prin intermediul site-ului hub.mai.gov.ro. În cazul în care se optează pentru perfectarea pașaportului la unul dintre consulate, programare se realizează în prealabil pe  www.econsulat.ro. 

În cât timp se perfectează pașaportul românesc?

În cazul în care a fost solicitat în România, pașaportul se eliberează în termen de 5 – 14 zile, iar dacă perfectarea acestuia se face la unul din consulatele României din străinătate perioada poate fi mai îndelungată.

Care este prețul pașaportului românesc?

Taxa de stat pentru perfectarea unui pașaport simplu electronic românesc constituie 258 RON, pentru  persoanele cu vârsta peste 12 ani și de 234 RON, pentru minorii sub 12 ani. 

Acte necesare primul pașaport românesc

 • Certificatul de cetățenie;
 • Cetificatul de naștere românesc;
 • Certificatul de căsătorie românesc (după caz);
 • Pașaportul și buletinul de identitate, obținute în țara natală;
 • Dovada achitării taxei de stat.

Acte necesare reînnoire pașaport românesc

 • Certificatul de cetățenie;
 • Certificatul de naștere românesc;
 • Certificatul de căsătorie românesc (după caz);
 • Buletinul de identitate, obținut în țara natală (după caz, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate);
 • Pașaportul expirat sau care expiră;
 • Dovada achitării taxei de stat.

Acte necesare pașaport românesc minor sub 14 ani

 • Certificatul de naștere românesc al minorului;
 • Pașaportul străin al minorului sau pașaportul românesc anterior al minorului;
 • Certificatul de căsătorie (divorț) românesc al părinților;
 • Certificatul de cetățenie al părintelui care însoțește minorul
 • Buletinul de identitate din țara de origine sau românesc al părintelui care însoțește minorul;
 • Acordul părinților privind perfectarea pașaportului românesc pentru copil;
 • Procură specială, în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte
 • Dovada achitării taxei de stat.

Pașaportul românesc este eliberat

 • cu valabilitate de 3 ani, pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;
 • cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani;
 • cu valabilitate de 10 ani, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

IMPORTANT

În cazul în care pașaportul românesc a fost perfectat cu domiciliul în străinătate și, ulterior, se dorește perfectarea unui buletin românesc, pașaportul se anulează. Abia după emiterea buletinului românesc, poate fi solicitat un nou pașaport cu domiciliul în România.