Întrebări frecvente

Cererile pot fi depuse la sediul ANC din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi și Suceava, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde dețineți un permis de ședere legal.

Da, este obligatorie efectuarea unei programări online pentru depunerea dosarului, pentru a stabili ora și ziua exactă în care vă puteți apropia la instituția necesară, pentru înregistrarea depunerii dosarului.

Informaţiile legate de stadiul soluționării pot fi vizualizate, pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, în baza numărului dosarului.  

Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, și anume de maximum 5 luni de la data înregistrării cererii.

Termenul legal de depunere a jurământului după publicarea ordinului de redobândire a cetățeniei române de către ANC este de 6 luni, cu posibilitatea de a-l prelungi o singură dată. 

Certificatul de cetăţenie română este eliberat imediat după depunerea jurământului.

După obținerea certificatului de cetățenie, urmează transcrierea actelor de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie).

Pașaportul românesc se perfectează în termen de la 5 până la 15 zile lucrătoare.

Termenul de perfectare a buletinului românesc este de 30 zile. dar din cauza solicitărilor multiple acesta poate fi depășit.

Pentru a evita anularea buletinelor românești, fie trebuie să vă perfectați un nou buletin sigur, cu până la 10 persoane la o adresă de domiciliu, fie un pașaport românesc.