Alocație Copii

Alocația din partea statului român se acordă copiilor de până la 18 ani care au cetățenie română și ai căror părinți (sau cel puțin unul) dețin buletin românesc. De asemenea, de acest drept beneficiază și tinerii care au împlinit 18 ani și care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional în condițiile legii, până la finalizarea acestora. 

Acte necesare pentru alocație

 • Certificatul de naștere românesc al copilului;
 • Buletinul de identitate românesc al părintelui care solicită alocația;
 • Buletinul de identitate obținut în țara de origine sau românesc al celuilalt părinte;
 • Certificatul de căsătorie (divorț) românesc al părinților;
 • Certificatul de cetățenie română al părinților;
 • Consimțământul celuilalt părinte (dacă este cazul);
 • Extrasul de pe contul bancar deschis într-o bancă din România;
 • Declarația cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Suma alocației

 • 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
 • 719 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

IMPORTANT

Pentru a beneficia de alocație, unul din părinți trebuie să dețină în mod obligatoriu buletin românesc.

 

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește, începând cu luna următoare celei în cate s-a născut copilul, iar plata se efectuează începând cu luna următoare înregistrării cererii. De asemenea, dacă cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.