admin_

Redobândirea cetățeniei române se va face doar cu acte apostilate

S-a modificat procedura de depunere a dosarului pentru redobândirea cetățeniei române. Conform Articolul 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 : Actele întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române pot fi luate în considerare numai dacă sunt

Redobândirea cetățeniei române se va face doar cu acte apostilate Read More »