photo1709039802

Primul pas

Cui se acordă dreptul de a redobândi cetățenia română?

Cetățenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetățeni români și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voie. 

 

De asemenea, descendenții acestor persoane până la gradul 3 (strănepoții) pot redobândi cetățenia română prin cerere, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în România sau cu păstrarea acestuia în  străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e) din Legea cetățeniei române. Mai exact, dreptul de a pretinde la cetățenia română o au persoanele care au părinți, bunei sau străbunei născuți până la 28 iunie 1940 pe teritoriul României Mari.  

Unde poate fi depus dosarul pentru redobândirea cetățeniei române?

Dacă sunt întrunite toate condițiile enunțate mai sus, primul pas în redobândirea cetățeniei române, conform articolului 11 din Legea cetățeniei române, este depunerea cererii către Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Cererea se poate depune personal la sediul ANC din București sau la birourile teritoriale ale ANC din Iași, Suceava sau Galați.

 

Persoanele cu domiciliul sau cu reședința în altă țară, decât România, pot depune cererea de redobândire a cetățeniei române la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din țara de domiciliu sau reședință.

Acte necesare

  • Cererea tip de redobândire a cetățeniei române;
  • Pașaportul biometric;
  • Buletinul sau cartea de identitate;
  • Cazierul judiciar moldovenesc;
  • Actele de stare civilă;
  • Actele de stare civilă pentru copiii minori;
  • Acordul părinților;
  • Consimțământul minorilor de peste 14 ani;
  • Două fotografii  (3.5 cm x 4.5 cm).